Érseki palota

Az érseki látogatóközpont nyitvatartása:

04.01. – 09.30. 10 – 18 óráig

10.01. – 03.31. 10 – 16 óráig

3300 Eger, Széchenyi u. 3.

Telefon: +36 36 517 356

palota@egriegyhazmegye.hu

Az érseki palotaegyüttes Eger városközpontjának egyik legnagyobb épületegyüttese a főszékesegyház és a líceum tőszomszédságában (Széchenyi u. 1–5.).

Története

A palotát 16. századi épületek felhasználásával Erdődy Gábor püspök kezdte építtetni: az 1715–1732 között elkészült részeket Giovanni Battista Carlone tervezte. A földszintes, a mainál kisebb, de jóval pompásabb épületet kertek, medencék vették körül madárházzal. Az emeletet Barkóczy Ferenc püspöksége idején építették rá. Eszterházy Károly püspök 1761–1775 között Fellner Jakabbal kibővíttette. A klasszicista stílusú déli épületcsoportot Pyrker János László érsek emeltette.

Az épület

Az U alaprajzú épületegyüttes keleti (fő)homlokzata előtti díszudvart kovácsoltvas kerítés választja el az utcától. A díszudvart délen és északon egy-egy egyemeletes épületszárny határolja; a déli szárny mögötti szabálytalan, nagyjából trapéz alakú udvart egyemeletes palotaszárnyak zárják körül. Az északi szárny mögött szabálytalan ötszög alaprajzú gazdasági udvar és gazdasági épületek állnak.
A középső épület szabálytalan alaprajzú, kelet felől három-, nyugatról (a terep emelkedése miatt) kétszintes. A középső részt kétoldalt kocsiáthajtó kapcsolja a rá merőleges szárnyakhoz (építész: Josef Ignaz Gerl, Francz József). A keleti homlokzatot annak középtengelyében konzolokon nyugvó, kovácsoltvas mellvédes erkély díszíti. A középső épület földszintje boltozott, az első- és második szint jellemzően síkfödémes. A kocsiáthajtókat, az előcsarnokot, a díszlépcsőházat stukkók és faragott kőelemek díszítik. A második emeleten a 18. század második felében épített cserépkályhák állnak. A középső épület nyugati oldalához két szintet átfogó kápolna csatlakozik oratóriummal; berendezése részben 18. századi.
A déli épületcsoport főhomlokzata a Pyrker János térre néz; kapuja a középtengelyben nyílik. A kapu fölött konzolok álló kovácsoltvas mellvédű erkély ugrik előre. A főpárkány fölött bábos párkányos attika, középmezejében felirattal. Két szélső tengelyében félkupolával fedett pavilon magasodik. E szárny udvari homlokzatán a középtengelyben kiülő rizalitban kiképzett lépcsőházat 1827–1847 között ifj. Zwanger József építette. Az elegáns rácsos vaskaput és a középső épületrész emeleti erkélyrácsát Fazola Lénárd kovácsolta.
Az északi homlokzathoz csatlakozó díszlépcsőházat 1765-ben építette Fellner Jakab.
Az északi épületcsoport (Érsekudvar), Széchenyi u. 5.) a díszudvart határoló szárnnyal együtt szintén védett.

A déli szárnyban az Érseki Hivatal kapott helyet.
Az északi szárny egykor a gazdasági épületrész volt; most az Érseki Gyűjteményi Központ van benne. Itt őrzik egyebek közt Mária Terézia koronázási palástját is: ezt és a gyűjtemény több más, kimagaslóan értékes darabját Erdődy Gábor egri püspök kapta ajándékba a császárnőtől. A kiállított tárgyak zöme a 18. és 19. század ötvös- és textilművészetének remeke:
Ugyancsak az északi szárnyban van a Főegyházmegyei Levéltár.

A palotaegyüttesben Érseki látogatóközpont került kialakításra.

Látnivalók Egerben